RATING ALL.BY

     

     

Новые поступления


Картографические материалы в Национальном историческом архиве Беларуси. Минская губерния

 

Картографические материалы в Национальном историческом архиве Беларуси. Минская губерния

Картографические материалы в Национальном историческом архиве Беларуси. Минская губерния : справочник / сост.: А.Н. Можейко [и др.]. — Минск : Беларусь, 2015. — 592 с. — ISBN 978-985-01-1142-5.
В книге представлены планы деревень, имений, земельных наделов, лесосек и т. п. Минской губернии, хранящиеся в Национальном историческом архиве Беларуси. Приведенные данные позволяют установить владельцев земли, границы владений, а названия документов, даты их создания и другие сведения облегчают поиск материалов в архиве.

Издание представляет интерес для историков, археологов, а также широкого круга любителей белорусской истории.


Слуцкія паясы : мастацтва, асобы, эпоха

 

Слуцкія паясы : мастацтва, асобы, эпоха

Слуцкія паясы : мастацтва, асобы, эпоха / укладальнік Б.А. Лазука ; фота: А.А. Аляксееў [і інш.]. — Мінск : Беларусь, 2015. — 215 с. : іл. — ISBN 978-985-01-1157-9 (у пер.).
У выданні выкарыстаны матэрыялы музейных фондаў Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, Музея старажытнабеларускай культуры, Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Слуцкага раённага краязнаўчага музея, Музея гісторыі слуцкіх паясоў рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Слуцкія паясы», Літаратурнага музея М. Багдановіча, Музея прыроды Белавежскай пушчы, Нацыянальнага мастацкага музея імя М. К. Чурлёніса (Каўнас, Літва).


Лазука, Б.А.  Слуцкія паясы і еўрапейскі тэкстыль XVIII стагоддзя. Малы лексікон

 

Лазука, Б.А. Слуцкія паясы і еўрапейскі тэкстыль XVIII стагоддзя. Малы лексікон

Лазука, Б.А. Слуцкія паясы і еўрапейскі тэкстыль XVIII стагоддзя. Малы лексікон / фота: Б.А. Лазука, М.П. Мельнікаў. — Мінск : Беларусь, 2015. — 170 с. : іл. — ISBN 978-985-01-1080-0 (у пер.).
Больш за два з паловай стагоддзі прайшло з той пары, калі ў беларускім горадзе Слуцку пачаўся выраб тканых паясоў, якія атрымалі сусветную вядомасць. У кнізе расказваецца аб гісторыі Слуцкай мануфактуры, разглядаюцца мастацкія асаблівасці і асноўныя віды слуцкіх паясоў, іх месца ў кунтушовым строі — старадаўнім касцюме беларускай шляхты і заможнага мяшчанства. Змешчаныя ў лексіконе назвы, паняцці і тэрміны дазваляюць скласці больш поўнае ўяўленне аб слуцкіх паясах і ацаніць іх як неаддымную частку еўрапейскага мастацтва і побытавага тэкстылю XVIII-пачатку XIX ст.

Выданне адрасавана шырокаму колу чытачоў — гісторыкам, мастацтвазнаўцам, студэнтам, выкладчыкам, мастакам і дызайнерам, усім хто цікавіцца гісторыяй беларускай культуры.


Плыткевіч, С.  Нечаканая Беларусь = Неожиданная Беларусь = Unexpected Belarus = Uberraschendes Belarus

 

Плыткевіч, С. Нечаканая Беларусь = Неожиданная Беларусь = Unexpected Belarus = Uberraschendes Belarus

Плыткевіч, С. Нечаканая Беларусь = Неожиданная Беларусь = Unexpected Belarus = Uberraschendes Belarus : альбом / канцэпцыя, фота і тэкст Сяргей Плыткевіч ; пераклад на англійскую мову В. Калацкай, пераклад на нямецкую мову С. Паўлавіцкага. — Мінск : Рифтур, 2015. — 210 с. : іл. — Тэкст на беларус, рус., англ., ням. мовах. — ISBN 978-985-7047-90-1 (у пер.).
“ "Мая Беларусь" — так называўся мой першы аўтарскі фотаальбом, які быў выдадзены ў 2001 годзе. Потым была "Беларуская экзотыка", а праз пяць год на кніжных паліцах краіны з'явіўся альбом "Нечаканая Беларусь", у якім наша радзіма была паказана з вышыні птушынага палёту.

Сёння я вяртаюся да гэтай тэмы і прадстаўляю абсалютна новую "Нечаканую Беларусь". I не толькі таму, што за тэты час у мяне з'явілася многа новых цікавых здымкаў. Краіна Беларусь вельмі імкліва змяняецца і мне хочацца адлюстраваць гэтыя змены для нашчадкаў...”


С. Плыткевіч.


Мінск = Минск = Minsk : фотаальбом

 

Мінск = Минск = Minsk : фотаальбом

Мінск = Минск = Minsk : фотаальбом / аўтар тэксту і ўклад. С.У. Пешын ; фота А.П. Дрыбаса. — Минск : Беларусь, 2015. — каляр. іл. — Тэкст на беларус., рус., англ. мовах. — ISBN 978-985-01-1151-7 (у пер.).Величко, А.М.  История Минска в открытках и фотографиях

 

Величко, А.М. История Минска в открытках и фотографиях

Величко, А.М. История Минска в открытках и фотографиях. — Минск : Беларусь, 2015. — 263 с. : цв. ил. — ISBN 978-985-01-1141-8 (в пер.).
В книге размещено около 200 старых почтовых открыток, на которых запечатлена жизнь старого Минска. Большое внимание уделено фотографии как прародительнице видовой открытки. Названы мастера, работавшие в городе с момента зарождения фотографии до начала XX в. Особый интерес представляет раздел «Ретроспектива Минска» со 150 открытками и таким же количеством фотографий. На каждой его странице вверху имеется открытка с изображением достопримечательности старого города, а ниже — фотография объектов, возведенных на этом месте в настоящее время, и комментарий. Для широкого круга читателей, будет интересна любителям истории, краеведам, искусствоведам, филокартистам.

Беларусь : праз стагоддзі ў будучыню = Беларусь : через 
	столетия в будущее = Belarus : through the ages to the future

 

Беларусь : праз стагоддзі ў будучыню = Беларусь : через столетия в будущее = Belarus : through the ages to the future

Беларусь : праз стагоддзі ў будучыню = Беларусь : через столетия в будущее = Belarus : through the ages to the future / аўтар канцэпцыі і укладальнік С.У. Пешын ; аўтары тэксту: Д.Ч. Матвейчык, М.А. Плавінскі. — Мінск : Беларусь, 2016. — 368 с. : каляр. іл. — Тэкст на беларус., рус., англ. мовах. — ISBN 978-985-01-1158-6 (у пер.).