RATING ALL.BY

     

     

Книги издательства "Беларусь"

 

Селицкий, А.А.  Евфросиния Полоцкая. Ее храм. Ее фрески

 

Селицкий, А.А. Евфросиния Полоцкая. Ее храм. Ее фрески

Селицкий, А.А. Евфросиния Полоцкая. Ее храм. Ее фрески. — Минск : Беларусь, 2016. — 183 с. : ил. — ISBN 978-985-01-1163-0 (в пер.).
В книге рассказывается о жизни и деятельности Святой преподобной Евфросинии Полоцкой, основательницы церквей и монастырей, даны исторические подробности строительства храмов, показаны их архитектурные особенности. Особое внимание уделено старинным фрескам, находящимся в Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского монастыря, — легендарному живописному памятнику середины XII века.

Для всех, кто интересуется историей и искусством Беларуси.


Захаваная памяць страчанай зямлі = Сохраненная память утраченной земли = Preserved memory of the lost land

 

Захаваная памяць страчанай зямлі = Сохраненная память утраченной земли = Preserved memory of the lost land

Захаваная памяць страчанай зямлі = Сохраненная память утраченной земли = Preserved memory of the lost land : альбом / укладальнікі: Б.А. Лазука, А.А. Галкоўскі ; фота: М.П. Мельнікаў [і інш.]. — Мінск : Беларусь, 2016. — 207 с. : каляр. іл. — Тэкст паралельна на беларускай, рускай і англійскай мовах. — ISBN 978-985-01-1171-5 (у пер.).
У альбоме прадстаўлена калекцыя помнікаў этнаграфіі і народнага мастацтва са збораў Музея старажытнай беларускай культуры НАН Беларусь сабрананая ў 1990—2000-х гг. у раёнах Гомелыичыны і Магілёўшчыны, пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Паказаныя ў выданні рэчы характарызуюць побыт, рамёствы, творчасць народных майстроў і даюць уяўленне аб унікальнай культурней спадчыне рэгіёна, традыцыйны ўклад якога змяніўся пасля найбуйнейшай у свеце тэхнагеннай катастрофы.


Гербоўнік беларускай шляхты

 

Гербоўнік беларускай шляхты

Гербоўнік беларускай шляхты / Дэпартамент па архівах і справаводству Мін-ва юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нац. гістарычны архіў Беларусі ; навуковы рэдактар Д.Ч. Матвейчык [і інш.]. — Мінск : Беларусь, 2016. — Т. 4 : Г. — 960 с. : каляр. іл. — ISBN 978-985-01-1175-3 (у пер.).
Кніга — працяг шматтомнага выдання, распачатага ў 2002 г. У чацвёртым томе «Гербоўніка беларускай шляхты» пададзена 306 радаводаў шляхты пераважна Мінскай губерні на літару «Г», складзеных на падставе матэрыялаў фонду Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу.

Прызначаецца для шырокага кола чытачоў — прафесійных навукоўцаў, а таксама аматараў генеалогіі і геральдыкі, краязнаўцаў.


Шпилевский, П.М.  Путешествие по Полесью и белорусскому краю

 

Шпилевский, П.М. Путешествие по Полесью и белорусскому краю

Шпилевский, П.М. Путешествие по Полесью и белорусскому краю. — Минск : Беларусь, 2016. — 272 с. : ил. — ISBN 978-985-01-1146-3 (в пер.).
Данная книга написана в середине XIX столетия страстным исследователем истории, культуры и быта белорусов. Она впервые познакомила читающую Россию с Беларусью. Ну а нам «Путешествие…» открывает землю наших предков, позволяет увидеть многое из того, что безвозвратно ушло, зримо представить народные типажи.

Для широкого круга читателей.


Романовская, А.Н. Славянская вышивка крестом

 

Романовская, А.Н. Славянская вышивка крестом

Романовская, А.Н. Славянская вышивка крестом. — Минск : Беларусь, 2016. — 112 с. : ил. — ISBN 978-985-01-1170-8 (в пер.).
В книге представлены работы мастера народного творчества по вышивке крестом. На каждое изделие даны фотография, схема, описание работы. Также имеется необходимый материал для самостоятельного изучения техники вышивания крестом.

Для любителей вышивки крестом, а также для тех, кто хочет научиться этому виду рукоделия.


Белявіна, В.Н.  Хлеб надзённы беларускай вёскі

 

Белявіна, В.Н. Хлеб надзённы беларускай вёскі

Белявіна, В.Н. Хлеб надзённы беларускай вёскі. — Мінск : Беларусь, 2016. — 312 с. : каляр. іл. — ISBN 978-985-01-1183-8 (у пер.).
У кнізе, багата ілюстраванай архіўнымі і сучаснымі фотаздымкамі, паказаны этапы развіцця беларускай вёскі і земляробства — ад старажытнасці да нашых дзён, разглядаецца эвалюцыя спосабаў апрацоўкі глебы, прылад працы, якія ў розныя гады выкарыстоўваліся для вырошчвання ўраджаю, расказваецца аб звычаях і традыцыях у сялянскай працы і побыце беларусаў.

Для шырокага кола чытачоў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй сельскай гаспадаркі Беларусі.


Русаковіч, Н.В.  Песня аб райскім жыцці : маляваныя дываны Алены Кіш

 

Русаковіч, Н.В. Песня аб райскім жыцці : маляваныя дываны Алены Кіш

Русаковіч, Н.В. Песня аб райскім жыцці : маляваныя дываны Алены Кіш. — Мінск : Беларусь, 2016. — 72 с. : каляр. іл. — ISBN 978-985-01-1177-7 (у пер.).
Алена Кіш…Сёння гэтае імя — сімвал нацыянальнай культуры XX стагоддзя. Мастацтвазнаўцы пішуць пра яе артыкулы пад грыфам "лепшыя творы беларускага жывапісу XX стагоддзя ў серыі «Залатая палітра». Ёй прысвячаюць свае работы скульптары і жывапісцы. Сваім складаным жыццёвым шляхам, сваім цярплівым служэннем мастацтву ў імя прыгажосці Алена Кіш заслужыла гэтае прызнанне.


Слуцкія паясы : мастацтва, асобы, эпоха

 

Слуцкія паясы : мастацтва, асобы, эпоха

Слуцкія паясы : мастацтва, асобы, эпоха / укладальнік Б.А. Лазука ; фота: А.А. Аляксееў [і інш.]. — Мінск : Беларусь, 2015. — 215 с. : іл. — ISBN 978-985-01-1157-9 (у пер.).
У выданні выкарыстаны матэрыялы музейных фондаў Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, Музея старажытнабеларускай культуры, Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Слуцкага раённага краязнаўчага музея, Музея гісторыі слуцкіх паясоў рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Слуцкія паясы», Літаратурнага музея М. Багдановіча, Музея прыроды Белавежскай пушчы, Нацыянальнага мастацкага музея імя М. К. Чурлёніса (Каўнас, Літва).


Лісейчыкаў, Дз.  Святар у беларускім соцыуме

 

Лісейчыкаў, Дз. Святар у беларускім соцыуме

Лісейчыкаў, Дз. Святар у беларускім соцыуме : прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596-1839 гг. — Мінск : Беларусь, 2015. — 719 с. : іл. — ISBN 978-985-01-1138-8 (у пер.).
У кнізе разглядаецца гісторыя фарміравання сацыяльнага пласта (страты) уніяцкага духавенства беларуска-літоўска-латышскіх зямель у XVI–XIX стст. У аснову даследавання пакладзены метад прасапаграфіі — стварэнне т. зв. калектыўных біяграфій. Біяграфічныя артыкулы ўтрымліваюць звесткі аб жыцці і дзейнасці 8480 прадстаўнікоў духавенства ў 1826 парафіях. Для напісання працы былі выкарыстаны дакументы і матэрыялы з архівасховішчаў Беларусі, Латвіі, Літвы, Польшчы і Расіі.

Разлічана на гісторыкаў, архівістаў, выкладчыкаў, студэнтаў, краязнаўцаў і ўсіх, хто цікавіцца пытаннямі канфесійнай гісторыі Беларусі, сацыяльнай гісторыі і генеалогіі.


Мир приключений и фантастики. —Ч. 2 : Жюль Верн. Дети капитана Гранта

 

Мир приключений и фантастики
Ч. 2 : Жюль Верн. Дети капитана Гранта

Мир приключений и фантастики. — Минск : Беларусь, 2015. — Ч. 2 : Жюль Верн. Дети капитана Гранта : роман. — 606 с. — (Школьная библиотека). — ISBN 978-985-01-1130-2 (в пер.).
В книге представлен известный роман французского писателя Ж. Верна «Дети капитана Гранта». Это произведение считается классикой приключенческой литературы и открывает трилогию, которую продолжили романы «Двадцать тысяч лье под водой» и «Таинственный остров».

Рекомендуется учащимся старших классов для чтения и обсуждения.


Шишигина-Потоцкая, К.Я. Несвиж и Радзивиллы

 

Шишигина-Потоцкая, К.Я. Несвиж и Радзивиллы

Шишигина-Потоцкая, К.Я. Несвиж и Радзивиллы. — Минск : Беларусь, 2015. — 222 с. : ил. — 2 000 экз. — ISBN 978-985-01-1154-8.
Рассматривается происхождение легендарного Радзивиллов, судьба его известных представителей, которая была тесно связана с историей города Несвижа, ставшего главной резиденцией Радзивиллов, центром культуры Великого Княжества Литовского, Русского, Жемойтского, вторым городом в государстве после Вильни.

Для широкого круга читателей.


Семинский, П.Я. Созвездие фарфоровых щенков

 

Семинский, П.Я. Созвездие фарфоровых щенков

Семинский, П.Я. Созвездие фарфоровых щенков : повесть. — Минск : Беларусь, 2013. — 191 с. — ISBN 978-985-01-1067-1.
Вы любите дамские романы и детективы, но все сюжеты кажутся избитыми? Значит, эта книга для вас. Ведь главная героиня данного романа Феня тоже долгое время страдала по этому поводу. Она стремилась к приключениям, достойным освещения в прессе, и всегда попадала в нелепые истории. Она попыталась нарушить закон жанра и разыграть перед соседями запутанный, но бескровный детектив. Эта безобидная, на первый взгляд, забава едва не привела к печальным для нее последствиям, а кому-то стоила жизни…Богданова, Л. Незаконченный этюд в полутонах

 

Богданова, Л. Незаконченный этюд в полутонах

Богданова, Л. Незаконченный этюд в полутонах : рассказы. — Минск : Беларусь, 2013. — 286 с. — ISBN 978-985-01-1042-8.
Счастье — оно всегда рядом. Нужно только уметь его увидеть, оценить и сохранить. Оно не зависит ни от погоды, ни от успеха, ни от возраста. Оно существует само по себе. Такое разное…


Нестерович, Т.И. Клубничный возраст

 

Нестерович, Т.И. Клубничный возраст

Нестерович, Т.И. Клубничный возраст : рассказы. — Минск : Беларусь, 2013. — 268 с. — (Белорусский автор). — ISBN 978-985-01-1022-0.
В книгу вошли рассказы современного белорусского автора.
Для широкого круга читателей.


Камейша, К. Чмяліны груд

 

Камейша, К. Чмяліны груд

Камейша, К. Чмяліны груд : вершы, паэмы. — Мінск : Беларусь, 2014. — 296 с. — ISBN 978-985-01- 1074-9.
Кніга паэзіі «Чмяліны груд» — своеасаблівая аўтарская анталогія, дзе сабраны лепшыя лірычныя творы паэта, напісаныя на працягу больш як паўстагоддзя яго творчасці.

Ва усёй велічы паўстае перад намі дарагі паэту вобраз Налібоцкай пушчы, дзе так шмат непаўторнага і зваблівага, а то і першароднага. Ціхая лірычная замілаванасць, свежасць назіранняў, уражлівая вобразнасць — усё гэта характэрна і раннім, і пазнейшым вершам лаўрэата Літаратурнай прэміі імя Аркадзя Куляшова і прэміі «Залаты Купідон» Казіміра Камейшы. Вельмі чуйны аўтар і да айчыннай гісторыі, як блізкай, так і далёкай.


Сахута, Я.М. Беларускае народнае мастацтва

 

Сахута, Я.М. Беларускае народнае мастацтва

Сахута, Я.М. Беларускае народнае мастацтва. — Мінск : Беларусь, 2011. — 367 с. : іл. — ISBN 978-985-01-0920-0.
Выданне дае комплекснае ўяўленне пра адну з важнейшых галін традыцыйнай мастацкай культуры Беларусі - народнае дэкаратыўна - прыкладное мастацтва, мастацкія рамёствы і промыслы. Разглядаюцца іх набыткі і традыцыі, а таксама сучаснае становішча, вызначаюцца нацыянальная адметнасць і месца ў еўрапейскім кантэксце, грунтоўна характарызуюцца найбольш пашыраныя віды беларускага народнага мастацтва: разьбярства, ганчарства, кавальства, ткацтва, роспіс, пляценне з прыродных матэрыялаў.

Прызначаецца ўсім, каго цікавіць традыцыйная мастацкая культура Беларусі.


Беларусь и война 1812 года

 

Беларусь и война 1812 года

Беларусь и война 1812 года : документы / сост. А.М. Лукашевич, Д.Л. Яцкевич ; редкол.: В.И. Адамушко (гл. ред.) [и др.]. — Минск : Беларусь, 2011. — 559 с. : ил. — ISBN 978-985-01-0938-5.
Представлены 135 ранее не публиковавшихся документов из Национального исторического архива Беларуси и Национального исторического архива в г. Гродно. Каждый документ сопровождается соответствующими археографическими характеристиками: редакционным заголовком, легендой, текстуальными примечаниями, комментариями, именным и географическим указателями.

Для научных работников, студентов, краеведов, всех тех, кто интересуется историей Беларуси.


Величко, А.М., Герич, Л., Озолиньш, В.Э. Денежное обращение Беларуси : 1991—2012

 

Величко, А.М., Герич, Л., Озолиньш, В.Э. Денежное обращение Беларуси : 1991—2012

Величко, А.М., Герич, Л., Озолиньш, В.Э. Денежное обращение Беларуси : 1991—2012. — Минск : Беларусь, 2012. — 214 с. : ил. — ISBN 978-985-01-0952-1.
Представлен широкий спектр инструментов денежного обращения Беларуси с 1991 по 2012 г. В книге помещены не только собственно денежные знаки с момента их введения, но и денежные суррогаты, продуктивные талоны, «параллельные» купоны. Приведен перечень монет Беларуси и монетовидных жетонов, выполняющих частичную функцию разменных монет, не принятых в Беларуси. Сюда входят жетоны метро, телефонов-автоматов и др. В разделах, посвященных акциям и банковскому делу, описаны соответствующие ценные бумаги.

Для широкого круга читателей — от коллекционеров до исследователей, занимающихся изучением современной Беларуси.


Репина, Т.А. Аппликация соломкой

 

Репина, Т.А. Аппликация соломкой

Репина, Т.А. Аппликация соломкой. — Минск : Беларусь, 2012. — 132 с. : ил. — ISBN 978-985-01-0946-0.
В книге впервые наиболее полно показана мировая история аппликации соломкой от истоков до наших дней, а также развитие этого искусства в Беларуси. Рассмотрены основные техники и технологические приемы, примеры декора и изготовления наиболее распространенных изделий.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся культурой, историей и желающих овладеть основными навыками мастерства аппликации соломкой.


Язэп Драздовіч

 

Язэп Драздовіч

Язэп Драздовіч = Язеп Дроздович = Yazep Drozdovich / аўтар тэксту і склад. Н.М. Усава ; пер. на англ. мову М.Б. Тарнапольская. — Мінск : Беларусь, 2012. — 43 с. : іл. — 17х15 см. — (Славутыя мастакі з Беларусі). — ISBN 978-985-01-0976-7.Станіслаў Жукоўскі

 

Станіслаў Жукоўскі

Станіслаў Жукоўскі = Станислав Жуковский = Stanislav Zhukovsky / аўтар тэкста і складальнік У.І. Пракапцоў ; Нац. мастацкі музей Рэспублікі Беларусь. — Мінск : Беларусь, 2012. — 71 с. : іл. — (Славутыя мастакі з Беларусі). — ISBN 978-985-01-0977-4Віталь Цвірка

 

Віталь Цвірка

Віталь Цвірка = Виталий Цвирко = Vital Tsvirka / аўтар тэкста і складальнік Н.Л. Сяліцкая ; Нац. мастацкі музей Рэспублікі Беларусь. — Мінск : Беларусь, 2012. — 71 с. : іл. — (Славутыя мастакі з Беларусі). — ISBN 978-985-01-0994-1.20 лет на службе Отечеству

 

20 лет на службе Отечеству

20 лет на службе Отечеству : история образования и деятельности общественного объединения «Белорусский союз офицеров» (1992—2012) / Е.В. Микульчик [и др.] ; под общ. ред. Е.В. Микульчика. — Минск : Беларусь, 2012. — 239 с. : ил. — ISBN 978-985-01-0951-4.
В данном издании на конкретных примерах показана работа, которая проводилась по сплочению офицеров запаса и в отставке, созданию областных, городских и районных организаций, а несколько позже и организаций на профессиональной основе Белорусского союза офицеров. Показывается деятельность руководящих органов БСО по социальной защите военнослужащих, уволенных в запас и отставку, отражена работа по гражданско-патриотическому воспитанию населения, содействию национальной безопасности Республики Беларусь, укреплению ее обороноспособности, раскрыта деятельность Республиканского совета Белорусского союза офицеров по сплочению своих рядов и укреплению организационной структуры, налаживанию международного сотрудничества. В книге представлены активисты всех уровней и опыт их работы.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей своего Отечества.